Edukacja w Brazyli

Szkoła w Brazylii jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Jest to jednak rzadko egzekwowane, ponieważ wiele dzieci mieszka na obszarach wiejskich lub musi pracować na co dzień, aby zarobić pieniądze dla swoich rodzin. 

W szkołach publicznych często brakuje instalacji hydraulicznej i ogrzewania, a struktury są zrujnowane i zaniedbane. Doprowadziło to do wysokiego wskaźnika analfabetyzmu i bezrobocia w Brazylii. Publiczne szkoły mają bardzo niski poziom nauczania. Jeżeli ktoś ukończywszy w nich edukację aspirowałby na pójście na studia, niestety nie będzie w stanie się na nie dostać. Wyższy poziom oferują szkoły prywatne – tam uczniowie mogą liczyć na znacznie lepsze przygotowanie.

Posłanie dzieci do szkoły prywatnej wiąże się z dużymi opłatami. Czesne, w zależności od miejsca, w którym szkoła się znajduje i w zależności co ona oferuje, wynosi 500, 1000, 1500, 2500 reali brazylijskich. 1 real w przeliczeniu na złotówki, to mniej więcej 1 złoty polski, ale inaczej się to przekłada na życie ludzi. W Brazylii koszty utrzymania, codziennego przeżycia są wyższe niż w Polsce.

Pensja tamtejszych nauczycieli państwowych jest zadowalająca, jeżeli popatrzymy z naszej perspektywy, ale większość nauczycieli pracuje na dwa etaty, aby przeżyć. Pierwszy etat trwa od 7:00 do 11:30 i pozwala zarobić 2 500 reali. 2, popołudniowy etat, w godz. 13:30 – 17:00, to kolejne 2 500 reali.

W każdej szkole, poza czesnym, należy opłacić zakup książek i przyborów oraz obowiązkowe mundurki. Zazwyczaj są to zwykłe koszulki, spodenki czy spódnice z logo szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

Etapy szkoły:

  • Przedszkole – dzieci 3 – 6 lat
  • Podstawówka – klasy 1 – 5, jeden nauczyciel do wszystkich przedmiotów
  • Podstawówka – klasy 6 – 9
  • Szkoła średnia – 3 klasy

Szkoła Don Bosco w Manaus, której dyrektorem jest ks. Sławomir Drapiewski SDB, jest placówką prywatną, jak wszystkie inne szkoły katolickie. W zależności od liczby osób, które płacą za naukę, w miarę możliwości Salezjanie starają się zapewnić stypendia dla najuboższych uczniów.

Źródło: informacje od ks. Sławomir Drapiewski SDB oraz www.brazil.org.za