DRAW 4 LIBERIA

O akcji 

Akcja pt. „DRAW 4 LIBERIA” („Rysuj dla Liberii”) polega na tym, że uczniowie przeznaczają dobrowolną ofiarę na pomoc dzieciom w Liberii, za którą otrzymują ekologiczny ołówek z hasłem akcji. Chcielibyśmy, żeby darowizny te były darem serca podarowanym przez dzieci i młodzież w Polsce z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Dzieciom Afrykańskim dla dzieci w Liberii. Dlatego finał akcji jest przewidziany właśnie na dzień 16 czerwca. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to dla wielu szkół intensywny czas, pełen wielu innych inicjatyw. Dajemy więc możliwość przeniesienia finału na inny dzień, do końca roku szkolnego.

Chcielibyśmy, żeby zorganizowana zbiórka łączyła się z podnoszeniem świadomości nt. praw dziecka i tego jak są one respektowane w świecie. Dlatego w zakładce “Scenariusze” znajdziecie zbiór pomocy i scenariuszy zajęć związanych z tą tematyką.

RAZEM MOŻEMY POMÓC ! Koszt rocznej nauki dziecka w Liberii wynosi ok. 1 000 zł.

Jeśli w Waszej szkole zostanie rozprowadzonych np. 500 ołówków za 2 zł, wtedy jedno dziecko w Liberii będzie miało zapewnioną roczną edukację.

Wpłaty należy dokonać na konto:  35 1240 1994 1111 0010 1954 6422, adres: Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” oddział we Wrocławiu, ul. Świętokrzyska 45-55, 50-327 Wrocław, wpisując w tytule wpłaty: Draw 4 Liberia – nazwa instytucji. Ołówki zostaną przekazane do szkół do końca roku szkolnego 2016/2017.

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzenie takiej akcji w Waszej placówce pozwoli nie tylko udzielić konkretniej pomocy młodym mieszkańcom Liberii, ale także przyczyni się do kształtowania postawy otwartości i wrażliwości w młodych ludziach w Polsce.

PRAWA DZIECKA

Przedszkole

 1. Każdy ma prawo, mam i ja!

Szkoła podstawowa

 1. Każdy inny, wszyscy równi – prawa człowieka.
 2. Czy wszyscy mają prawo do…?
 3. Prawa dziecka w krajach Globalnego Południa
 4. Prawa dziecka w afrykańskiej rzeczywistości.

Gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna

 1. Wprowadzenie do praw dziecka.
 2. Wszyscy mają prawo mieć prawo.
 3. Prawo dziecka do życia.
 4. Prawo dziecka do odpoczynku i czasu wolnego.
 5. Prawo dziecka do swobody myśli i sumienia wyznania.
 6. Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi.
 7. Prawo dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.
 8. Prawo dziecka do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa.
 9. Prawo dziecka do posiadania i korzystania z własnej kultury, religii, języka.
 10. Prawo dziecka do nauki.
 11. Prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia.
 12. Prawo do opieki medycznej podstawowym prawem człowieka.

 

EDUKACJA

Dla wszystkich

 1. Dlaczego edukacja?
 2. Edukacja w Afryce.

Przedszkole

 1. Wartość edukacji.

 

Szkoła Podstawowa

 1. Dostęp do edukacji nie dla każdego.
 2. Szkoła w Ameryce Południowej nie dla każdego.
 3. Edukacja nie dla każdego.

 

Gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła w Ugandzie.