Don Bosco Youth Centre odpowiedź na COVID-19

Według informacji przekazanych nam przez Ks. Raphaela Airoboman salezjanie i animatorzy z Centrum Młodzieżowego Księdza Bosko w Monrovii przeprowadzili akcję mającą zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID–19 wśród mieszkańców ich miasta.

Swoje działania zaczęli od spotkania, na którym otrzymali najważniejsze informacje o wirusie. Dzięki temu mogli opracować strategię walki z zagrożeniem, które boleśnie przypomina im o epidemii Eboli z 2014 r.

Podjęte przez nich zadania prewencyjne są następujące:

 1. spotkania bezpośrednie – „od drzwi do drzwi”- wizyty w domach i rozmowy z rodzinami dotyczące tego, w jaki sposób można zarazić się koronawirusem oraz jakie środki zaradcze należy podejmować;
 2. plakaty – umieszczanie w różnych częściach ulic informacji; animatorzy trzymający tabliczki, plakaty stojące w strategicznych miejscach, aby piesi i kierowcy mogli dowiedzieć się więcej o wirusie;
 3. uświadamianie przez głośniki – przekazywanie informacji o zagrożeniu przez animatorów znajdujących się w otwartych przestrzeniach;
 4. docieranie do społeczności przez głośniki samochodowe – pojazd Młodzieżowy Don Bosco porusza się po ulicach, z jego głośników dobiegają mieszkańców miasta nagrane przez animatorów ostrzeżenia i porady;
 5. materiały edukacyjne – rozdawanie książek rodzicom i dzieciom, aby utrzymać zaangażowanie akademickie i aktywność edukacyjną (jest to wyzwanie, ponieważ szkoły są zamknięte, większość dzieci nie ma materiałów do nauki);
 6. pomoc żywnościowa – rozdawane są materiały spożywcze i kosmetyki rodzinom znajdujący się w największej potrzebie.

Obecna sytuacja w Liberii

 1. Prezydent ogłosił stan wyjątkowy, który rozpoczął się 11 kwietnia.
 2. W hrabstwie Montserrado, gdzie znajduje się Monrovia, ruch jest ograniczony.
 3. Nakaz pozostania w domach jest dużym wyzwaniem, ponieważ rząd nie dostarcza żywności dla obywateli. Większość ludzi w Montserrado to rolnicy i rzemieślnicy, którzy codzienną pracą fizyczną zarabiają na chleb powszedni.
 4. Szkoła Don Bosco nie może sobie pozwolić na ciągłe wypłacanie wynagrodzeń nauczycieli w kolejnych miesiącach. Oznacza to, że nauczyciele pozostaną w domu i nie będą w stanie zadbać o siebie i członków rodziny.

Co robić?
Salezjanie i animatorzy deklarują:

 1. Będziemy kontynuować uświadamianie ludzi, po uzyskaniu zgody od rządu.
 2. Będziemy nadal rozprowadzać żywność dla najbardziej potrzebujących, jeśli zasoby nam na to pozwolą.
 3. Będziemy nadal uświadamiać ludzi, jak duże znaczenie ma fakt pozostania w domu w czasie epidemii.

Jakie są potrzeby osób przeprowadzających akcję prewencyjną?

 1. Materiały niezbędne do działania: benzyna, mydło, wiadra, plakietki, chlorki, płyny do dezynfekcji rąk.
 2. Pomoc żywnościowa: ryż, olej, warzywa.

Utrzymanie nauczycieli i pracowników parafii