Czas… start!

“Dla mnie żyć to Chrystus”, z tymi słowami wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego we Wrocławiu rozpoczęli nowy rok pracy dla misji.

Spotkanie inauguracyjne miało miejsce 30 września. Tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Św. Z radosnym śpiewem i zaangażowaniem wolontariusze oddali sprawy misji Najwyższemu. Modlili się za partnerskie placówki misyjne i posługujących na nich misjonarzy. Ks. Jerzy w homilii przypomniał istotę życia chrześcijańskiego – dzielenie się wiarą z innymi. Nawiązując do Ewangelii z dnia zachęcał do przyjrzenia się naszym sercom i znalezienie tego co nas zatrzymuje przed pójściem za Jezusem. Następnie odrzucenie tego i za przykładem św. Pawła oddanie całej naszej działalności Chrystusowi. Na zakończenie Ksiądz Prezes przytoczył postać św. Jana Marii Vianneya. Ten skromny, prosty proboszcz wszystko robił tak, że inni dostrzegali w nim samego Stwórcę. I takie też zadanie stoi przed wolontariuszami misyjnymi.  

Po Eucharystii nadszedł czas na świętowanie Dnia Chłopaka. Wrażeń było wiele. Teraz z nadzieją i radością szykujemy kolejne inicjatywy, które mają ubogacać Kościół misyjny. 

Paula