Wpłaty na COVID-19

Salezjański Wolontariat Misyjny
MŁODZI ŚWIATU Oddział we Wrocławiu

50-327 Wrocław, ul. Świętokrzyska 45-55
Bank PEKAO S.A.
35 1240 1994 1111 0010 1954 6422