COVID-19 a głód

Z dnia na dzień zdobywamy coraz większą wiedzę na temat COVID-19. Jesteśmy już świadomi, że w sytuacji zarażenia się wirusem posiadanie tzw. chorób współistniejących (np. problemy z płucami, układem krążenia, nadciśnieniem) podwyższa ryzyko wystąpienia komplikacji, a nawet śmierci. Chociaż do tej pory niewiele badań dotyczyło niedożywienia jako choroby współistniejącej, to wiemy, że ludzie z osłabionym układem odpornościowym są bardziej narażeni na szereg poważnych chorób – do nich powinniśmy zaliczyć koronawirusa.

Szacuje się, że w Afryce co piąta osoba jest niedożywiona. W porównaniu do innych kontynentów, pod względem odsetka ludności, ma w tym zakresie najwyższy wskaźnik. 30% afrykańskich dzieci poniżej piątego roku życia – około 59 milionów – jest opóźnionych w rozwoju właśnie z tego powodu. „Głód i niedożywienie zwiększają podatność na choroby, których konsekwencje mogą być dalekosiężne, jeśli nie zostaną właściwie rozwiązane” – alarmuje dr Matshidiso Moeti, dyrektor regionalny WHO dla Afryki – „COVID-19 rozwija się w Afryce na tle niepokojącego poziomu głodu i niedożywienia, które mogą się pogorszyć, ponieważ wirus zagraża środkom utrzymania i gospodarce domowej”.

GŁÓD W TRAKCIE PANDEMII

COVID-19 pogłębia niedobory żywności, ponieważ import jedzenia, a także transport i produkcja rolna zostały utrudnione przez zarządzenie blokad, ograniczeń w podróżowaniu i kontaktach społecznych. Ciężar obostrzeń szczególnie silnie odczuwają gospodarstwa domowe o niskich dochodach oraz osoby pracujące nieformalnie – nieistniejące dla rynku pracy. Niektóre afrykańskie kraje zaczęły podejmować działania mające na celu rozluźnienie blokady gospodarczej. Szefowie poszczególnych państw należących do Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej ogłosili zamiar opracowania mechanizmów zapewniających bezpieczny przepływ niezbędnych towarów.

Dr Moeti jednak ostrzega: „Należy pamiętać, że złagodzenie blokady nie powinno być traktowane jako wydarzenie, ale jako dynamiczny proces oparty na danych. Jeżeli dowody epidemiologiczne wskazują, że ograniczenia muszą zostać utrzymane, rządy powinny zapewnić podjęcie środków w celu złagodzenia głodu, który może powstać w wyniku tych ograniczeń”. Zaznacza, iż: „W miarę jak kraje zaczynają rozluźniać blokady, niezbędne są usługi zdrowotne, aby sprostać wyzwaniom związanym z niedożywieniem”. WHO zaleca, aby państwa członkowskie udzielały pomocy gospodarstwom domowym zagrożonym brakiem żywności. Podkreśla też znaczenie umiejętności lekarzy dotyczące opieki nad pacjentami z ostrym niedożywieniem – oczywiście przy odpowiednich do tego środkach, które powinny być zapewnione placówkom medycznym.

„COVID-19 nie traktuje nas jednakowo i to, czy mamy zdrową, zbilansowaną dietę, jest kluczowym czynnikiem w reakcji naszego organizmu na wirusa” – zauważa dr Moeti. „Jeśli nie otrzymamy wystarczającej ilości pożywienia lub nie spożyjemy wystarczającej ilości właściwego rodzaju pożywienia, naszemu ciału będzie trudniej walczyć z infekcją”.

 

Źródło: https://www.afro.who.int/