BANGLADESZ – zapewnienie opieki medycznej

0zł of 25 000zł raised

Odważ się być dobrym!

W Bangladeszu od 10 lat pracuje dobrze nam znany ksiądz misjonarz Paweł Kociołek. Na terenie placówki misyjnej w Joypurhat znajduje się kościół parafialny oraz plebania, a także centrum młodzieżowe, składające się ze szkoły i internatu. To m.in. dzięki Waszej pomocy udało się wybudować Centrum Młodzieżowe. Działalność misyjna obejmuje mieszkańców okolicznych wiosek, do których regularnie dojeżdża kapłan z posługą duszpasterską. Placówka zapewnia również dzieciom z ubogich rodzin zajęcia edukacyjne. Podczas tych codziennych spotkań sprawdzany jest poziom zdobytej wiedzy, a w razie potrzeby zostaje udzielona pomoc w nauce. W niektórych wioskach prowadzone jest cotygodniowe oratorium. Najbiedniejsi Parafianie mogą również liczyć na pomoc finansową na pokrycie kosztów leczenia.

Populacja Bangladeszu wynosi 164,7 mln (2017), mimo licznych wysiłków kraj ten pozostaje jednym z najbiedniejszych, najgęściej zaludnionych i najmniej rozwiniętych państw świata. Państwo zmaga się z wieloma problemami: utrudniony dostęp do edukacji, wysokie koszty opieki medycznej, klęski środowiskowe, konflikty na tle religijnym, niski poziom życia ludności. Problemów i wyzwań jest sporo. Niestety ciągle, ze względu na zbyt dużą odległość oraz brak funduszy ok. 60 % dzieci mieszkających na wsi nie uczęszcza do szkoły.

Ze względu na niski poziom życia, mieszkańcy Bangladeszu nie są w stanie pokryć kosztów opieki medycznej w przypadku problemów zdrowotnych, co często prowadzi do przedwczesnej śmierci. Rozwiązaniem tego problemu jest udzielenie im niezbędnej pomocy materialnej na sfinansowanie leczenia. Wielu przypadkom przedwczesnej śmierci można by zapobiec, gdyby odpowiednio wcześnie zapewniono dostęp do opieki medycznej, postawiono właściwą diagnozę i rozpoczęto leczenie. Koszty opieki zdrowotnej przekraczają możliwości finansowe najuboższych mieszkańców wiosek. Sfinansowanie koniecznych badań, leków lub pobytu w szpitalu może uchronić przed cierpieniem, a nawet uratować życie.

 Za fundusze zebrane z projektu będzie można sfinansować koszty leczenia najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Projekt realizowany we współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym w Warszawie.
Od 8 września Telewizja Polska emituje cykl filmów dokumentalnych o trudach, ale i radościach pracy misyjnej w Bangladeszu. Można je obejrzeć na stronie https://vod.tvp.pl/website/misja-bangladesz,44302277

lub wpłać na konto: 35 1240 1994 1111 0010 1954 6422 tytułem: DAROWIZNA BANGLADESZ