A kogo pan tu szuka? A dlaczego pan pyta?

– Czyli warsztaty z improwizacji.

W środę dla wolontariuszy SWM odbyły się warsztaty z improwizacji. Spotkanie poprowadził niezwykle utalentowany i otwarty student Politechniki Wrocławskiej – Radek.

Radek interesuje się tą tematyką od dawna, uczestniczył już w wielu takich warsztatach, dzięki czemu mógł w jasny i zabawny sposób przekazać zdobyta wiedzę. Spotkanie było podzielone na pięć części, gdzie prowadzący na początku przedstawiał nam część teoretyczną danego zagadnienia, następnie przywołując przykłady z życia pozwalał wolontariuszom zrozumieć daną kwestię, którą podsumowywał wykonaniem ćwiczenia w praktyce. A to okazało się nie lada wyzwaniem! Choć temat był lekki i przyjemny, okazało się, że jednak miło się słucha, a ciężej się robi….

Na szczęście Radek w chwilach zwątpienia szybko przychodził z pomocą, co pozwoliło wolontariuszom nabrać śmiałości i odwagi w wykonywanych zadaniach. Warsztaty szybko przerodziły się w zabawę, co pozwoliło na łatwiejsze przyswajanie wiedzy, a grupowe zajęcia wzmocniły więzi między uczestnikami spotkania. Umiejętność improwizowania jest dla wolontariuszy bardzo ważna. Pomaga otworzyć się przed nieznanym i z przymrużeniem oka podchodzić do niektórych z pozoru ciężkich sytuacji, spotykanych na co dzień oraz na misjach.

Asia

Religia, Miłość, Rozum

              Nieco inaczej niż zwykle, rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie, bo od zaśpiewania piosenki “religia,
miłość, rozum – te trzy”, której tekst wprowadził nas do tematu dzisiejszej prezentacji, a była
nim pedagogika salezjańska.

              Rozmawialiśmy o wychowaniu w duchu salezjańskim, które skupia się na wewnętrznej wartości
człowieka, a jego celem jest, krótko mówiąc, takie pokierowanie dziećmi i młodzieżą, aby
wyrośli na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Wychowanie to, składa się z trzech
elementów, o których śpiewaliśmy na początku spotkania, które stanowią równowagę w rozwoju
człowieka i są tak samo ważne względem siebie. Dziś skupiliśmy się na sferze duchowej, czyli
religii.

                  Religia jest ważnym aspektem w wychowaniu, ponieważ m.in pomaga widzieć dobro w drugim
człowieku, jest źródłem siły duchowej, a także prowadzi do miłości. Ksiądz Bosko zwracał
uwagę na to jak ważne jest zarażanie swoich wychowanków pasją apostolską, czyli
nakłanianiem swoją postawą innych do podążania za świętością. Dał nam także trzy proste
wskazówki jak osiągnąć świętość:

1. Być zawsze radosnym,

2. Wykonywać swoje obowiązki
najlepiej jak potrafimy,

3. Modlić się.

W dalszej części spotkania zastanawialiśmy się jak realizować założenia pedagogiki
salezjańskiej w pracy misyjnej. W grupach, wspólnie dzieliliśmy się pomysłami na to, w jaki
sposób spędzać czas z dziećmi, aby włączyć element religii w ich wychowanie oraz zachęcić je
do dążenia do świętości.

Kasia

Misja jest częścią moich planów i moich snów

                Na naszym ostatnim spotkaniu wróciliśmy do korzeni, a mianowicie przybliżyliśmy naszym nowym wolontariuszom działalność Księdza Jana Bosko oraz jego następców – wychowanków salezjańskich. Skupiliśmy się na 4 postaciach:

                  ŚWIĘTY WŚRÓD TRĘDOWATYCH
          ks. Luigi Variara. Jego historia zaczyna się już w 12 roku życia, kiedy trafia do salezjańskiego gimnazjum na Valdocco, jednak głównym punktem jego życia był rok 1894, kiedy przybył do Aqua de Dios- miasta cierpienia, schroniska i getta dla trędowatych. Organizował tam wiele przedsięwzięć m.in szkołę, orkiestrę, chór i to wszystko po to, by nie pozwolić umrzeć bogactwu ducha i człowieczeństwa ludzi trędowatych. Uczył akceptacji choroby i przemienia wysiłku opieki nad cierpiącymi w solidarną miłość.

                   ŻYCIE DLA UBOGICH
           siostra Maria Romero. Uczęszczała do Kolegium Maryi Wspomożycielki, a po skończeniu 18 lat poprosiła o przyjęcie do Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki. Jej wielka przygoda życia oddanego ubogim zaczęła się, gdy została wysłana do Kolegium Maryi Wspomożycielki w San José. Niestrudzenie siała pełnymi garściami i tworzyła dzieła, które zadziwiały. Tak jak ksiądz Bosko, mawiała: “odpoczniemy w niebie” i pracowała bez wytchnienia.

                 BŁOGOSŁAWIOY KOADIUTOR
           Artemides Zatti. W wieku 20 lat wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego i został skierowany do miejscowości Viedma, gdzie do śmierci pracował jako pielęgniarz opiekując się szpitalem i prowadząc aptekę dla najbiedniejszych. Przypomina nam, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest ważnym środkiem czynienia dobra, a natłok zajęć nie zwalnia z troski o obecności w życiu wspólnoty.

                 ŻOŁNIERZ POKOJU
         Sean Devereux. Studiował na Uniwersytecie Salezjańskim w Anglii. Był świeckim wolontariuszem misyjnym w Tappita, w Liberii, a po wybuchu wojny domowej pracował dla UN. W 1992 roku wyjechał do Somalii, gdzie rok później wieku 28 lat został zastrzelony.

“Póki moje serce bije, muszę zrobić wszystko co mogę dla tych, którzy mieli mniej szczęścia.”

Na koniec spotkania w ramach relaksu, podzieleni w grupy, omawialiśmy sny Księdza Bosko w formie stworzonych przez nas plakatów. Był to bardzo owocny czas!

 

Gosia 

 

Inauguracja SWM Wrocław!

Zapraszamy na pierwsze spotkanie rozpoczynające kolejny rok formacyjny Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego “Młodzi Światu”  we Wrocławiu. Środa, godzina 18:45 ul. Świętokrzyska 45-55. Rozpoczniemy od Mszy Świętej i integracji. Przyjdź koniecznie, pomagaj misjom i znajdź swoją misję!