BYĆ KSIĘDZEM

Podczas wczorajszego spotkania misyjnego przeżywaliśmy wspólnie jubileusz 25 rocznicy święceń kapłańskich naszego ks. Jerzego Babiaka. Odbyła się uroczysta Msza Święta sprawowana przez samego Jubilata. Kazanie wygłosił ks. Raphael Airoboman. Nawiązał w nim do życia św. Jana Bosko oraz znaczenia misji jaką mają do wypełnienia księża we wspólnocie salezjańskiej. „Bycie Salezjaninem to miłowanie młodych ludzi, znajdowanie w nich dobrych stron, a nie ich potępianie. Tak jak czynił to Jezus. Ksiądz Jerzy jak każdy członek wspólnoty salezjańskiej kocha młodych ludzi, przebywa w ich środowisku, pragnie ich zrozumieć i pomóc najlepiej jak tylko potrafi. Tak wieloletnia posługa ks. Jerzego jest wyrazem lojalności i oddania swego życia dla tej idei” – mówił ks. Raphael. Przypomniał też, że kapłaństwo to służba. Przytoczył słowa św. Jana Pawła II, które Papież wypowiedział, gdy został wybrany biskupem: „To, że zostałem wybrali mnie na biskupa to nie znaczy, że byłem lepszy od innych. To znaczy, że muszę więcej służyć”.             

Spotkanie zakończyło się wspólnym świętowaniem w gronie wolontariuszy.

Kamila