ADOPCJA MIŁOŚCI

WyEdukuj Miłość i wesprzyj dzieci z krajów misyjnych

O PROGRAMIE

Adopcja Miłości to program prowadzony z myślą o dzieciach z najuboższych części świata. Jest to propozycja objęcia stałym finansowym wsparciem konkretnej grupy dzieci będących pod opieką misjonarzy w krajach misyjnych. Program zakłada regularne informowanie Państwa o losie dzieci.

Przystępując do Programu Adopcja Miłości deklarują Państwo wsparcie modlitewne oraz finansowe dla dzieci z konkretnej placówki misyjnej. Miesięczny koszt adopcji jednego dziecka to 100 zł. W momencie przesłania deklaracji stają się Państwo rodzicami adopcyjnymi dla dzieci z tej placówki, które dzięki pieniądzom z programu otrzymują:

EDUKACJĘ

opłacenie czesnego w szkole, zakup butów, mundurka szkolnego, zeszytów, ołówka itp.

WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

opłacenie internatu, posiłków, zapewnienie bezpieczeństwa

OPIEKĘ DUCHOWĄ

modląc się za podopiecznych i utrzymując z nimi kontakt umożliwiasz im integralny rozwój

Jak przystąpić do programu?

Wypełniając powyższy formularz, decydujesz o kraju, częstotliwości i okresie przez jaki chcesz wspierać dziecko. Wraz z otrzymaniem od nas potwierdzenia przystąpienia do programu i pierwszą wpłatą – stajesz się „rodzicem adopcyjnym”.

Deklaracja online

Dzięki wpłacanym regularnie kwotom, zapewniasz edukację dzieciom z wybranego przez Ciebie kraju. Jest to możliwe dzięki współpracy wielu rodzin adopcyjnych, które łącznie finansują koszty edukacji danej grupy dzieci.

Minimum dwa razy w roku otrzymujesz od nas Biuletyn, w którym znajdziesz wiadomości z placówek, objętych programem. Korespondencja będzie przesyłana za pomocą tradycyjnej poczty. Można także utrzymywać bezpośredni kontakt z dzieckiem z danego kraju.

Nie zapomnij o opiece duchowej. Módl się za dzieci, które objęliśmy adopcją. To od Ciebie zależy jaka to będzie forma modlitwy.   

Informacje z placówek misyjnych:

Dzieci w programie
0
Rodziców adopcyjnych
0

Koordynator Adopcji Miłości:

Elżbieta Kaczkowska

wroclaw.adopcja@swm.pl

Dane kontaktowe

© Copyright 2020 SWM Wrocław - All Rights Reserved