ADOPCJA MIŁOŚCI W LIBERII

Otrzymaliśmy list z Monrowii, gdzie prowadzimy program Adopcji Miłości:

Łaska i Pokój! 
Piszę do Was drodzy darczyńcy, aby przekazać raport dotyczący udzielanego przez Was wsparcia dla dzieci i młodzieży z Centrum Młodzieżowego w Monrowii (Liberia). Przede wszystkim dziękuję za dobry wpływ jaki wywarliście na tych młodych ludziach dając im możliwość edukacji. Ich rozwój intelektualny jest możliwy dzięki Waszemu poświęceniu i hojności. Wasi podopieczni są wdzięczni za Wasze wsparcie i przesyłają pozdrowienia. 
Miniony rok szkolny rozpoczęliśmy z powodu pandemii dopiero w listopadzie 2021 r. Mimo to udało się go zakończyć wg planu czyli w lipcu 2022 r. W roku tym opłaciliśmy edukację łącznie 63 uczniom. Spośród nich 6 szczęśliwie ukończyło edukację. Ale lista oczekujących na pomoc jest wciąż długa. W tym roku szkolnym chcemy objąć programem adopcji kolejnych 13 uczniów przedszkola i szkoły podstawowej. Ich rodziny nie są w stanie opłacić czesnego. Niektórzy z nich stracili rodziców. Inni są wychowywani przez samotne matki, które same jeszcze potrzebują edukacji. 
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 5. września. W tym miesiącu uczniowie muszą opłacić wpisowe oraz ratę za pierwszy semestr nauki. Wpisowe pokrywa koszty wyrobienia legitymacji szkolnej i odznaki, uszycia mundurka oraz podstawowej opieki medycznej, itp. W zależności od szkoły jest to koszt od 40 do 130 USD. Dostali już od nas pieniądze na ten cel i mogą kontynuować naukę. Wkrótce napiszą do Was listy z pozdrowieniami. 
Z poważaniem, 
Wasz ks. Augustine Okeke SDB, dyrektor Centrum Młodzieżowego