MONGOLIA – dożywianie młodzieży w domu dla sierot w Ułan Bator

21 grudnia, 2016 Azja, Zrealizowane
 Nakarm głodnych w Mongolii

Niski moralny poziom życia to problem współczesnej Mongolii. Słabe więzy rodzinne, alkoholizm i przemoc, to najczęstsza przyczyna ucieczek z domów, ale też porzucenia dzieci przez rodziców. Na ulicy przetrwać jest bardzo trudno. Zima trwa bardzo długo i  jest sroga. Dzieci zbierają wszystko, co jest na śmietniku, albo kradną. Cierpią z powodu chorób z niedożywienia i braku opieki medycznej. Szacuje się, że 43% dzieci jada jeden posiłek dziennie, ma tylko jedno ubranie i nie uczęszcza do żadnej szkoły.

W 2001 r. w stolicy kraju Ułan Bator Księża Salezjanie otworzyli ośrodek dla dzieci ulicy oraz szkołę techniczną. W Savio Home przebywa obecnie 18 chłopców. Część z nich uczy się zawodu w szkole Salezjanów, co ułatwi im start w dorosłe życie. Dom ten jest dla nich jedyną szansą. Jednak z powodu braku funduszy możliwe, że będzie musiał zostać zamknięty. 

CEL: zapewnienie wyżywienia chłopcom z Savio Home w Ułan Bator. 

REALIZACJA: Przekazaliśmy do Mongolii 5200 dolarów, za które zostały zakupione środki żywnościowe. 

Niedziele Misyjne w parafiach: św. Józefa Oblubieńca NMP Żorawina, NMP Królowej Polski Brzeg Dolny, św. Jakuba Pieszyce, Niepokalanego Poczęcia NMP Chrząstawa Wielka, św. Jakuba i Krzysztofa Wrocław.