Spotkanie Opłatkowe z Darczyńcami


Kto pomaga misjonarzom, nagrodę misjonarzy otrzyma

Bez wątpienia jest to prawda, ponieważ nie trzeba wyjechać na misje, aby pomagać innym. Wiedzą o tym Darczyńcy wspomagający Salezjański Wolontariat Misyjny, dla których spotkanie opłatkowe zorganizował Wrocławski SWM.

Całe wydarzenie rozpoczęło się najważniejszą dla nas częścią czyli Eucharystią. Msza Święta odbyła się w kościele pw. Św. Michała Archanioła a przewodniczył jej ks.Jerzy Babiak. W homilii wspomniał o tym, jak ważne jest dla nas wsparcie każdej osoby, której na sercu leżą sprawy misji. Bez pomocy “z zewnątrz” Ewangelizacja byłaby dużo trudniejsza. Bo przecież aby mówić o Chrystusie, pierw należy nakarmić, odziać i zapewnić podstawowe potrzeby drugiemu człowiekowi.   

Po Eucharystii usiedliśmy wspólnie przy stole wraz z darczyńcami aby zjeść ciepły posiłek i porozmawiać ze sobą. Mogliśmy poznać się lepiej, opowiedzieć o naszej działalności i odpowiedzieć na pytania naszych gości.

Po wspólnych rozmowach Paula przybliżyła plany na cały rok 2019 związane z projektami, a Magda i Agata opowiedziały o swoim pobycie na misjach w Mongolii.

Ostatnim punktem programu było wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek ze specjalnym udziałem Darczyńców przybyłych aż z Chocianowa.
Podczas całego spotkania nie zabrakło wielu momentów radości i śmiechu, czyli czegoś co w duchu salezjańskim jest na porządku dziennym.

Radek


Amorevolezza – miłość ks. Bosko

Przyszedł wreszcie czas na zgłębienie miłości w kontekście filarów wychowania według pedagogiki salezjańskiej. W końcu nie tylko rozum i religia są drogą do wychowywania.

Na początku spróbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie „Czym jest miłość”? Jaka jest jej definicja, czym się cechuje?

Uświadomiliśmy sobie, że choć miłość istniała jeszcze przed chrześcijaństwem, to właśnie dzięki niemu zyskała nową jakość – została wyniesiona ponad wszystko. I choć znamy miłość chrześcijańską – tę, która

„zapomina o wszystkim, wszystko przebacza, daje wszystko bez zastrzeżeń” *

To warto ciągle ją odkrywać.

Właśnie miłość chrześcijańska jest punktem wyjścia do wychowawczej u ks. Bosko Amorevolezza, czyli troski i ciepła wynikającego z miłości. Gotowość wychowawcy do oddania się bez reszty dla dobra wychowanków, do poświęceń, do dialogu. Miłość ta ma opierać się na poznaniu drugiego człowieka, obecności oraz działaniu.

Niestety, w wielu relacjach międzyludzkich, gdzie miłość jest obecna, brakuje okazania jej drugiej osobie – uświadomienia jej, że jest ważna, że ktoś się o nią troszczy. Często też nie potrafimy wyjść poza swoją strefę komfortu i dołożyć starań, aby poznać drugą osobę, aby z nią być, gdy tego potrzebuje.

Punktem kończącym spotkanie była praca w grupach. Planowaliśmy strategię przygotowań i  działań dotyczących wyjazdu misyjnego do młodzieży jednego z najuboższych krajów świata. Naszym zadaniem było zaplanowanie misji w świetle amorevolezza tak, aby przyniosła ona jak największe efekty.

*św.Ojciec Pio

Ola

Planować czy nie planować? – o realiach świata i realizacji celów

     Na ostatnim spotkaniu Paula poruszyła zagadnienie planowania i projektów, nie tylko w pracy misyjnej. Jaki jest sens planowania, a może nie powinno się planować? Skoro ludzie, do których jedziemy, często nie
planują… Dlaczego tak jest? Czy to koszt cywilizacji, cena technicznego rozwoju? A może my po prostu nie
znamy ich sposobów planowania?

      Jesteśmy uczeni porządkowania i planowania już od pierwszych lat szkolnych. Wpaja się nam, że
warto liczyć, ważyć i mierzyć – oswajamy się z nauką od najmłodszych lat – takie rozważania
prowadziliśmy podczas środowego spotkania.
       Doszliśmy do wniosków, że czasami lepiej dużo nie planować, a skupić się na przygotowaniu, czyli
przewidywaniu warunków działania w ramach określonych granic czasowych, wyznaczaniu celów,
które pomogą nam sprostać wyzwaniom.
       
         Dowiedzieliśmy się, że projekt to problem, dla którego trzeba znaleźć rozwiązanie! Spróbowaliśmy sił w
precyzowaniu problemów, poszukiwaniu ich rozwiązań, planowaniu jego realizacji w określonych ramach
czasowych. Uczyliśmy się analizować warunki realizacji celu, pułapki i korzyści oraz nasze mocne i
słabe strony wpływające na powodzenie – zmierzone poprzez wskaźniki efektów podczas procesu
ewaluacji. 
         
          W procesie planowania działania powinniśmy je opisać, wskazać beneficjentów, partnerów, posiadane
zasoby i przewidywane sposoby finansowania, a więc określić budżet, który pozwoli nam
zoptymalizować posiadane środki i zadbać o ekonomię realizacji celu.
               Poznaliśmy metody analizy problemu poprzez zadawanie pytań o jego genezę oraz opisu jego
struktury poprzez tzw.: szkielet lub drzewo decyzji.
Ćwiczyliśmy określanie celów, które powinny być specyficzne, atrakcyjne, mierzalne, istotne,
ograniczone czasem, a także ekscytujące i zapisane!

            Na koniec pracując w grupach zmierzyliśmy się z przykładami realnych problemów występujących w
poszczególnych krajach i spróbowaliśmy wskazać ich rozwiązania.

To pouczające spotkanie zakończyliśmy pełni motywacji do działania! 

 

Kamil 

A już 26 stycznia o godzinie 12:00 zapraszamy na spotkanie opłatkowe z darczyńcami, wolontariuszami,
sympatykami oraz przyjaciółmi SWM. Rozpoczniemy Eucharystią w Kościele pw św. Michała Archanioła, po której o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie opłatkowe i prezentacja raportów z misji, projektów, działań. Nie zabraknie też wspólnego kolędowania i poczęstunku!  

 

Nowy rok… a my?

Po przerwie świąteczno – noworocznej wypoczęci i w dobrych nastrojach zgromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii. 

W homilii ks. Jerzy nawiązał do Ewangelii, kiedy to św. Jan został zapytany o to, kim jest..  A kim my jesteśmy? Czy potrafimy odpowiedzieć na to pytanie?  
My każdego dnia powinniśmy głosić Prawdę, jaką jest sam Jezus Chrystus. Przez swoje świadectwo – czyny i słowa, jesteśmy zobowiązani do głoszenia Ewangelii każdemu, kogo spotkamy na swojej drodze. 
Bo jak mawiał św. Franciszek Salezy:

Więcej much się złapie na kroplę miodu, aniżeli na całą beczkę octu”

Podczas dalszej modlitwy zawierzyliśmy Panu Bogu nasze plany, nadzieje, tegoroczne projekty misyjne. Prosiliśmy o potrzebne łaski dla misjonarzy oraz wolontariuszy, którzy obecnie przebywają w najdalszych zakątkach świata a także za tych, którzy dopiero przygotowują się do swojej posługi. 

Wkraczając w Nowy rok z nowymi postanowieniami pamiętajmy o tym, żeby umacniać się w wierze i w naszych powołaniach. Aby nie podążać za trendami jakie wyznacza nam świat a jedynie dążyć do świętości. 

 

Magda K. 

Facebook Posts

MEDIA: ARTUR AFRYKA 🌍🎥🎞♥️
to film wyprodukowany przez Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu opowiadający o pracy ks. Artura Bartola, wieloletniego misjonarza Afryki. Polecamy!
... See MoreSee Less

View on Facebook

❤WyEDUKUJ MIŁOŚĆ: EDUKACJA W LIBERII 🇱🇷👧👦📖
Zdecydowana większość szkół w Liberii to szkoły prywatne, a co za tym idzie płatne. Wiele rodzin żyje w skrajnym ubóstwie, dlatego dzieci nie mogą się uczyć.
Pomóż im to zmienić, zaadoptuj i WyEdukuj Miłość: wroclaw-swm.pl/adopcja-milosci/
... See MoreSee Less

View on Facebook

PORUSZAJĄCY APEL MISYJNY 🌍♥️
generała Salezjanów księdza Ángela Fernándeza Artime.
Konieczne posłuchaj i zobacz ... ks. Bosko miał wielką pasję misyjną 🎞 tiny.pl/tkntkRMG – L’appello missionario 2020 del Rettor Maggiore

(ANS – Roma) - L’8 dicembre, giorno della festa dell’Immacolata, è la data scelta dal Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, per fare il consueto appello missionario rivolto a tutta la Congregazione. All’inizio del video dell’appello missionario per il 2020, che arriva a pochi mesi di distanza dalla 150° Spedizione Missionaria, il Rettor Maggiore mostra quello che lui stesso definisce “un vero gioiello”: il libro dove si trovano i nomi di tutti i confratelli salesiani che negli anni sono partiti come missionari. Proprio tenendo in mano questo prezioso libro, Don Á.F. Artime, fa il suo appello, “un appello missionario entusiasta e con una forte convinzione”.
“Questa è la nostra realtà e questa è anche l’identità della nostra Congregazione – ci dice il Rettor Maggiore –. Sapete che Don Bosco portava nel cuore una grande passione missionaria”. E alla luce di questa passione, il Successore di Don Bosco si rivolge alle Ispettorie, ai suoi confratelli, a tutta la Congregazione, affinché siano sempre generosi e affinché non rinuncino mai ad ascoltare il Signore.
Il video completo è disponibile nei diversi canali, suddivisi per lingua, di ANSChannel.

www.infoans.org/sezioni/notizie/item/9359-rmg-l-appello-missionario-2020-del-rettor-maggiore
... See MoreSee Less

View on Facebook

NIEDZIELA MISYJNA: ŚW.MIKOŁAJ ŚWIEBODZICE ♥️↔️🇲🇳
dziękujemy za solidarność i za ofiary złożone dla chłopców z ulicy w Salezjańskim domu dziecka w Ułan Bator - Mongolia
... See MoreSee Less

View on Facebook