Krok 1

Sprawdź warunki rekrutacyjne

 1. Chęć działania na rzecz drugiego człowieka.
 2. Świadomy i praktykujący wiarę katolicką.
 3. Zdrowy psychicznie i fizycznie, w stopniu umożliwiającym wyjazd na misje.
 4. Wiek 18-35 lat.
 5. Odpowiedzialny, pracowity i sumienny, zdolny do współpracy.
 6. Gotowy do poświęceń i znoszenia trudów i przeciwności.

Krok 2

Rozmowa wprowadzająca

  Skontaktuj się z koordynatorem wolontariuszy i umów się na spotkanie (paula.luszczek@swm.pl)

Krok 3

Podejmij decyzję

  Maksymalnie 1,5 miesiąca możesz uczestniczyć w spotkaniach i być w organizacji (z wszystkimi obowiązkami i korzyściami). Po tym czasie odbywa się rozmowa, podczas której oczekujemy złożenia deklaracji dot. aktywnego uczestnictwa w organizacji.

Krok 4

Pomagaj aktywnie

  Działaj aktywnie na rzecz misji. Po roku formacji możesz złożyć podanie o wyjazd na misje, a po dwóch latach wyjechać.

 

KIM SĄ WOLONTARIUSZE SWM?

 

 

Jesteśmy po to, żeby wspierać misje. Ofiarujemy nasz czas, wiedzę i umiejętności, aby służyć najbardziej potrzebującym w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Europy Wschodniej lub Azji poprzez wolontariat w Polsce i za granicą.  Najważniejsze w pracy wolontariusza misyjnego jest dzielenie się świadectwem chrześcijańskiego życia osoby świeckiej. Żyjąc wśród tych, do których jesteśmy posłani, wykonujemy konkretną pracę na rzecz innych i jesteśmy żywymi świadkami miłości Jezusa Chrystusa. Bo wolontariat misyjny to „Ewangelia w działaniu”, czyli przekazywanie ludziom orędzia Ewangelii poprzez działania odpowiadające na najpilniejsze potrzeby bliźnich.

 

Program formacji wolontariusza:

 

 

Spotkania cotygodniowe

  1. Odbywają się w siedzibie SWM Wrocław, przy ul. Świętokrzyskiej 45-55 (budynek Zespołu Szkół Salezjańskich).
  Poruszamy na nich takie tematy jak: działalność misyjna Kościoła katolickiego, Duchowość Salezjańska, Edukacja Globalna, warsztat pracy salezjańskiego wolontariusza misyjnego

Wyjazdy integracyjno-formacyjne

  Dwa razy w roku wybieramy się na wspólny wyjazd. Jest to okazja nie tylko do integracji, ale też istotny element naszej formacji. W okresie Wielkiego Postu wyjeżdżamy na weekendowe rekolekcje.

 

 

Spotkania ogólnopolskie

20-22 października 2017: Niedziele Misyjne (Kraków)

24-26 listopada 2017: Szkoła z misją (Kraków)

15-17 grudnia 2017: Media oraz Spotkanie opłatkowe (Kraków)

12-14 stycznia 2018: Projekty misyjne (Kraków)

09-11 lutego 2018: Duch chrześcijański to duch misyjny (Poznań)

16-18 marca 2018: Rekolekcje Wielkopostne (wyjazdowe)

13-15 kwietnia 2018: Adopcja Miłości (Wrocław)

01-03 maja 2018: Savionalia i Międzynarodowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej (Kraków)

01-03 czerwca 2018: Orawa Dzieciom Afryki (Kraków/Jabłonka)