Nasza misja

 

 Kim jesteśmy?


 

Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą na rzecz krajów Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy Wschodniej. Nasi wolontariusze realizują projekty w różnych częściach świata, dzięki czemu wspierają rozwój lokalnych społeczności, poprzez infrastrukturę, edukację czy pomoc medyczną.

Zrealizowaliśmy 21 projektów misyjnych z udziałem 36 wolontariuszy w 10 krajach

 

Jakie są nasze cele?

 

Głównym celem SWM Wrocław jest niesienie pomocy najuboższym i najbardziej potrzebującym w krajach misyjnych. Swoimi działaniami organizacja obejmuje głównie dzieci i młodzież. Poprzez systematyczne spotkania, modlitwę oraz konkretne działania, przygotowuje wolontariuszy do wyjazdu na misje. Wspólnotę tworzą głównie studenci oraz starsi absolwenci, których zadaniem jest ewangelizacja, wychowanie i kształtowanie świadomości misyjności Kościoła Katolickiego.

Jednym z celów Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego jest kształtowanie wrażliwości mieszkańców Polski na potrzeby ludzi w krajach misyjnych. Organizacja prowadzi warsztaty i spotkania w dolnośląskich szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach oświatowych. Dzięki organizowanym w parafiach Animacjom Misyjnym (tzw. Niedzielom Misyjnym) nie tylko pozyskuje fundusze na projekty pomocowe, ale także przybliża realia pracy misyjnej Kościoła.

 

Nasza strategia

 

Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny powstało, aby pomóc społeczeństwom Azji, Afryki i Ameryki Południowej wyjść z ubóstwa. Zjawisko to współistnieje z innymi problemami będącymi zarówno jego skutkiem, ale także przyczyną m.in. degradacja środowiska, rozprzestrzenianie się HIV/AIDS oraz malarii, niesprawiedliwe relacje handlowe z krajami bogatymi, nierówność w dostępie do edukacji ze względu na płeć. Problemy te uznane są współcześnie jako globalne, a zatem których ograniczenie wymaga międzynarodowej współpracy w niesieniu pomocy zarówno na szczeblu rządowym jak i pozarządowym.

Zdecydowana większość organizacji pozarządowych w Polsce, kieruje swoje działania na rzecz społeczeństwa polskiego. Niewiele z nich wykracza poza granicę państwa tam, gdzie także są potrzebujący. Wg Banku Światowego, w naszym kraju zaledwie 0,1% ludności żyje w skrajnym ubóstwie, czyli za mniej niż 1,25 USD dziennie. Tymczasem w większości krajów rozwijających ponad 20% ludności doświadcza życia w skrajnej biedzie, np. Etiopia – 30,6%, Bangladesz – 43,3%, Liberia – 83,8%. Społeczeństwo polskie klasyfikowane jest według międzynarodowych standardów (wskaźnik HDI) na najwyższym szczeblu rozwoju społecznego. Wśród 187 krajów Polska zajmuje 39 miejsce. Należymy do krajów donatorów – dawców pomocy na rzecz społeczeństw krajów rozwijających się.
SWM Wrocław „pomaga pomagać”. Projekty, które realizuje są opracowane na podstawie realnych potrzeb nadsyłanych bezpośrednio od misjonarzy. Organizacja stawia na transparentność, wszystkie raporty z działalności są dostępne na stronie internetowej. Projekty SWM Wrocław mają charakter długofalowy i rozwojowy.