Żyć dla innych

         W czasie ostatniego spotkania skupiliśmy się na pojęciach i istocie pomiędzy osobą wolontariusza, wolontariusza misyjnego a misjonarza.
         Przede wszystkim szukaliśmy tego, co odróżnia wolontariusza misyjnego od innych wolontariuszy. Podczas naszych projektów misyjnych ważne jest powołanie przez Boga, aby świadczyć o Nim poprzez czyny, być Jego naśladowcą i przykładem. Ważny jest cel dla którego jedziemy oraz organizacja; to, co będziemy tam robić i dla kogo. Musimy w tym być konkretni a zarazem „elastyczni” i umieć dostosować nasze działania do nagłych i niespodziewanych sytuacji, które w każdej chwili mogą wystąpić.
         Na spotkaniu przypomniano nam też, które z postaci biblijnych, oprócz samego Jezusa były bezinteresowne i odpowiedziały na Boże powołanie do służby. Byli to m.in.: Maryja, św. Paweł, Maria i Marta oraz Miłosierny Samarytanin z przypowieści.
         Na koniec rozważaliśmy w grupach Słowo z Listu do Rzymian 14, 7-9. Pozwoliło nam to zagłębić się w nasze powołanie, znaleźć w sobie to, do czego nas Pan potrzebuje, jak rozpoznajemy Jego głos oraz jak widzimy siebie w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym.

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie”

                                                                                                         (Rz. 14, 7)

Ala 

KOCHAĆ CORAZ BARDZIEJ

           W tym tygodniu pełni entuzjazmu, energii oraz nowych pomysłów spotkaliśmy się po
przerwie wakacyjnej, aby rozpocząć nowy rok w naszej formacji. Formacji, która pomoże
nam wypełnić zadanie do którego zostaliśmy powołani przez Boga.

           Tradycyjnie spotkaliśmy się w naszym biurze, gdzie co tydzień do czerwca będziemy
uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych. Po ogólnym wprowadzeniu przygotowanym przez
naszą koordynatorkę Paule pojechaliśmy na Mszę inaugurującą nowy rok naszej
pracy.
          Ksiądz Jerzy podczas homilii przypomniał nam czym są misje. Opowiedział nam
historię pewnego misjonarza, który wyjechał na misje. Przebywał tam 4 lata. Były to ciężkie
lata, ale on się nie poddał i służył do końca.
Bóg nie proponuje wygód, zaszczytów, władzy. On mówi prawdę. Środowa Ewangelia nam
to pokazuje: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma
miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć.”
          Po Mszy, jak to tradycja nakazuje, wspólnie razem wybraliśmy się na pizze, gdzie mogliśmy
porozmawiać o wszystkich rzeczach które wydarzyły się w naszym życiu podczas wakacji.

„Ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie.”
(Adhort. ap. Evangelii gaudium, 273)

 

Magda D. 

Inauguracja SWM Wrocław!

Zapraszamy na pierwsze spotkanie rozpoczynające kolejny rok formacyjny Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”  we Wrocławiu. Środa, godzina 18:45 ul. Świętokrzyska 45-55. Rozpoczniemy od Mszy Świętej i integracji. Przyjdź koniecznie, pomagaj misjom i znajdź swoją misję!